چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۰۹

در افشاني، معاون استاندار قزوين:

دوران كودكي ام در جشنواره ي بازي واسباب بازي زنده شد

برگزاري دومين جشنواره ي بازي واسباب بازي در مجموعه تاريخي سعد السلطنه موجب معرفي اين بناي عظيم به گردشگران مي شود.

 

عباسعلي درافشاني، معاون توسعه مديريت و منابع  انساني استانداري قزوين ضمن  بازديد از دومين جشنواره  باز ي و اسباب باري كودكان ديروز وامروز در گفت وگو با نشريه سنگ، كاغذ، قيچي گفت: دومين جشنواره ي بازي و اسباب بازي حاصل تلاش يكساله مسئولان و دست اندر كاران شهرداري  قزوين در مجمو عه ي  تاريخي سعد السلطنه است كه موجب مي شود اين بناي عظيم تاريخي به گردشگران از سراسر ايران معرفي شود.
وي تصريح كرد: بازي هايي كه در گذشته انجام مي گرفته متناسب با فرهنگ ،آداب و رسوم ديرينه ي ما ايرانيان بوده كه بعد از ورود اسلام به ايران  نقش تاثير گذاري در تداوم فرهنگ اصيل ما مي گذارد واين ارتباط فرهنگي با ديگر استان ها را تقويت مي كند.
در افشاني تاكيد كرد: در قزوين بوستان آثار تاريخي كشور كهن ايران شكل گرفته كه در كنار آثار طبيعي اين خطه جلوه گري مي كند وبرگزاري جشنواره ي بازي واسباب بازي به همراه نمايشگاه صنايع دستي موجب معرفي اين آثار به گردشگران خواهد شد.
اين مسئول ياد آور شد: مديريت شهري قزوين نيز در اين فرصت سعي كرده برنامه هابسيار شاد و مطلوبي را براي كودكان ديروز وبويژه بچه ها فراهم آورد كه در فرصت باقيمانده ي جشنواره سعي مي كنم به همراه خانواده به اين جشنواره آمده واز آن بهره ببرم.
در افشاني گريزي به دوران كودكي خود زد و گفت: با ديدن اغلب بازي هاي قديمي كه در اين جشنواره به نمايش گذاشته شده به ياد دوران كودكي خود افتادم؛ الك دولك و هفت سنگ بازي هايي بودند كه ما انجام مي داديم.  
وي افزود: پدرم يك بازاري بود و فضاي بازار و سعد السلطنه مسير هر روزه ي من براي رفتن به مغازه ي او محسوب مي شد كه با ورود به اين مجموعه خاطرات آنزمان  برايم خاطره شد.
معاون استاندار قزوين ادامه داد: بازي هايي كه ما در دوران كودكي خود انجام مي داديم شور وحال خاصي داشت ومانند بازي هاي امروزي نبود، پدران ومادران بايد اين بازي ها را براي كودكان خود بازگو كنند گرچه زندگي آپارتمان نشيني امروزي مجال اين كار را نمي دهد؛ ولي ما بزرگتر ها بايد تلاش خود را انجام بدهيم.
وي ادامه داد: بازسازي اين مجموعه ي تاريخي كه به همت متوليان سازمان نوسازي بهسازي شهرداري قزوين انجام گرفته  اقدامي منحصر به فرد محسوب مي شود و خاطرات خوش قرويني ها را زنده مي كند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط