چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۰۹

حبيبي، معاون فني وعمراني استانداري قزوين:

استانداري قزوين از بزرگترين رخداد نوروزي كشور حمايت مي كند

كودكان ديروز وامروز باجشنواره ي بازي واسباب بازي ارتباطي خاص برقرار كردند.

 

منوچهر حبيبي، معاون فني و عمراني استانداري قزوين در حاشيه ي بازديد از بزرگترين جشنواره ي نوروزي كشور در مجموعه ي تاريخي  سعد السلطنه درگفت وگو با نشريه سنگ، كاغذ، قيچي گفت: دومين جشنواره ي بازي واسباب بازي كودكان ديروز رابه گذشته برد اتفاق بديع وجديدي  كه كودكان وبزرگسالان به نحوي مطلوب با آن ارتباط برقرار كردند.
وي ادامه داد: بزرگترين جشنواره ي نوروزي كشور كه در شهر قزوين در حال برگزاري است در اذهان مسافران وگردشگران مي ماند و جذابيتي خاص براي هم استاني ها دارد اين مهم راآماربازديد ها نشان مي دهد چراكه در روزهاي اول 20هزار بازديد كننده داشته است.
وي تصريح كرد: سرگرمي ها وبازي هاي بومي ومحلي كه در اين فرصت به مردم ارائه مي شود اطلاعات بازديد كنندگان را افزايش مي دهد چراكه تاريخ وسنت هاي اقوام مختلف ايران از دوران كهن را بيان مي كند.
معاون استاندار تاكيد كرد: انتخاب نوع اسباب بازي كودكان بسيار مهم است كه جشنواره ي بازي و اسباب بازي اين فرصت را بوجود آورده است.
حبيبي افزود: يكي از برنامه هاي مهم استانداري استمرار حركت هاي اين چنيني است و با همكاري شهرداري و سازمان ميراث فرهنگي تداوم مي يابد .
معاون استاندار قزوين اظهار داشت: برگزاري همزمان نمايشگاه صنايع دستي در كنار جشنواره ي نوروزي به جذابيت هاي گردشگري استان افزوده است و مقدمه اي براي ماندگاري وا حياء مجموعه تاريخي سعد السلطنه و آثاري از اين دست خواهد بود.
حبيبي عنوان كرد: اينكه شهر داري قزوين به حوزه ي مرمت آثار تاريخي توجه ويژه اي دارد ستودني است در روزهاي باز سازي اين بنا كه به همت سازمان نوسازي بهسازي مديريت شهري انجام مي گرفت بازديد ي داشتيم كه روند انجام كارها را مطلوب ارزيابي كردم.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط