جمعه ۱۳۹۱/۰۱/۱۱

جانشين فرمانده لشگر 16 زرهي قزوين تاكيد كرد :

قابليت برگزاري جشنواره اسباب بازي در ديگر شهرها

جشنواره بازي و اسباب بازي كودكان ديروز وامروز عرق ملي وميهني را به تصوير مي كشد.

 

امير رضايي، جانشين فرمانده لشگر16زرهي قزوين ضمن بازديد از دومين جشنواره بازي و اسباب بازي كودكان ديروز و امروز در گفت وگو با نشريه سنگ، كاغذ، قيچي گفت: تلاش هاي مجدانه ي انجام گرفته مسئولان در رابطه با برگزاري دومين جشنواره بازي و اسباب بازي تحسين برانگيز است؛ چراكه مطابق با ذوق و سليقه ي سرشار ايراني بوده و عرق ملي و ميهني را به تصوير مي كشد.
وي ادامه داد: تدبير و درايتي كه در تفكر مسئولان بوده و با نگرش مثبت آنرا به ظهور رسانده بسيار بزرگتر از ا جراي كار است.
امير رضايي تصريح كرد: جشنواره ي بازي و اسباب بازي اين ظرفيت را دارد كه در مراكز استانهاي ديگر كشور به ا جرا در آيد.
اين مسئول تاكيد كرد: برگزاري اين جشنواره در مكان تاريخي سعدالسلطنه در ارائه فرهنگ ملي مذهبي قزوين به گردشگران مفيد خواهد بود.
فرمانده لشگر16 زرهي قزوين با تاكيد بر تداوم اين حركت ملي در سالهاي آتي گفت: گسترش فرهنگ استفاده از بازي هاي بومي ومحلي با تداوم اين گونه جشنواره ها تحقق مي يابد و قادر خواهد بود، زرق و برق بازي هاي غربي را در ديد كودكان كمرنگ جلوه دهد.
وي افزود: توجه خانواده ها به استفاده از بازي هاي بومي و محلي رويكرد مهمي است كه به مسئولان  كمك مي كند ؛ در بازده زماني  كوتاهي به چشم انداز هاي پيش رو دست پيداكنند .
امير رضايي در مورد بازي هاي دوران كودكي خود گفت: از آنجاييكه زمان كودكي من در شهرهاي مرزي همچون دهلران استان ايلام سپري شد، اغلب بازي هاي رزمي با شمشير و سپر انجام مي داديم .
پايان پيام 

تصاویر مرتبط