یکشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۱۱

وزيري نژاد، مديرعامل سازمان فرهنگي-ورزشي شهراري قزوين؛

"کارگاه زباله ساعت 21 "در خانه فرهنگ نواب صفوي قزوين برگزار شد

وزيري نژاد، مديرعامل سازمان فرهنگي-ورزشي شهراري قزوين گفت: کارگاه زباله ساعت 21 در خانه فرهنگ نواب صفوي برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين، سعيد وزيري نژاد افزود:اين کارگاه به منظور آشنايي هنرجويان  خانه فرهنگ نواب صفوي با مراحل تفکيک زباله هاي خشک از تر در مبداء و با هدف ارتقاء سطح فرهنگ شهروندي برگزار شد.

وي آموزش و ارتقاي سطح آگاهي عمومي در ارتباط با کاهش توليد زباله، جلب مشارکت کودکان و نوجوانان  در دفع بهداشتي زباله، اطلاع رساني از فوايد بازيافت و بازگشت مواد قابل استفاده به چرخه توليد، آموزش و تشويق کودکان و نوجوانان به تفکيک پسماندهاي خشک و تر و آموزش روش هاي صحيح دفع زباله، دفع اصولي و سازگار با محيط زيست را از جمله اهداف برپايي اين کارگاه آموزشي برشمرد.
وزيري نژاد افزود: ارائه آموزش هاي عمومي و افزايش سطح فرهنگ و آگاهي شهروندان به تدريج باعث کاهش ميزان توليد زباله و از سوي ديگر ميزان تفکيک پسماندها در مبادي توليد افزايش خواهد يافت، در همين راستا برگزاري کارگاه هايي نظير کارگاه زباله ساعت 21 در دستور کار سازمان قرار گرفته است.

 

تصاویر مرتبط