دوشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۲۴

برگزاری کارگاه آموزشی نگاه واقع بینانه به زندگی مشترک در خانه مشارکت های مردمی

جلسه کارگاهی در راستای نگاه واقع بینانه به زندگی زناشویی در خانه مشارکت های مردمی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قزوین؛ جلسه کارگاهی در راستای نگاه واقع بینانه به زندگی زناشویی در خانه مشارکت های مردمی برگزار شد. 

همه ما در زندگی با موارد مختلفی روبرو می شویم ، اینکه بپذیریم دنیا پر از مشکلات است و هر کس به نوعی با مشکلات خودش روبروست، آنچه مهم است اینکه در این تعامل و ارتباط بتوانیم نگاهی واقع بینانه داشته باشیم و در برابر هر بحرانی در زندگی درست تصمیم بگیریم و خوب مدیریت نماییم.

اتمام پیام/

تصاویر مرتبط