یکشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

بررسی ویژگی های رشدی ، اخلاقی ، اجتماعی گروه سنی ۹ تا ۱۲ سال در خانه مشارکت های مردمی

جلسه کارگاهی با موضوع بررسی مدل‌های والدی برای گروه سنی ۹ تا ۱۲سال و تأثیر آن بر معاشرت با فرزندان در خانه مشارکت های مردمی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قزوین؛ جلسه کارگاهی با موضوع بررسی مدل‌های والدی برای گروه سنی ۹ تا ۱۲سال و تأثیر آن بر معاشرت با فرزندان در خانه مشارکت های مردمی برگزار شد. 

شایان ذکرست؛ از نظر روانشناسان در این دوره كودكان در مرحله سازندگي هستند و از طريق ايجاد و ساخت به شناخت می رسند، بايد به ساختن و انجام كارها تشويق شوند و مجاز باشند كه فعاليتي را شروع نموده و براي به پايان رساندن آن تلاش كنند امكان كسب تجارب مثبت در كامل كردن وظايف تعيين شده خود را بيابند و براي كوشش‌هايشان تحسين شده و بدين ترتيب به مرحله سازندگي برسند و از صحيح انجام دادن فعاليت خود، احساس رضايت كنند.

اتمام پیام/

تصاویر مرتبط