یکشنبه ۱۳۹۱/۰۴/۲۵

سيد صادق سياهپوش در فرهنگسراي تابستانه الغدير تاکيد کرد:

فرهنگسرا هاي تابستانه فضاي فرهنگي مفرح براي شهروندان

سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين به نحو مطلوبي توانسته در ايجاد فضاهاي فرهنگي مفرح براي شهروندان قدم بردارد .

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين ؛ سيد صادق سياهپوش مشاور مديرعامل شرکت توزيع نيروي برق استان قزوين ضمن حضور در فرهنگسراي تابستانه الغدير اظهار داشت : سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين به نحو مطلوبي توانسته در ايجاد فضاهاي فرهنگي مفرح براي شهروندان قدم بردارد .

سياهپوش ادامه داد : شهروندان با حضور در فرهنگسراهاي تابستانه قادر خواهند بود اطلاعات خود را در زمينه هاي فرهنگي ، مذهبي ، گردشگري ، سلامت ، ورزش ، فرهنگ شهروندي و ديگر موارد افزايش دهند .

وي با بيان اينکه تقويت روحيه نشاط و شادابي در بين شهروندان به درستي در برنامه هاي مديريت شهري لحاظ شده است ادامه داد : شوراي شهر قزوين براي اجراي بهتر برنامه هاي فرهنگي بايد بودجه اين بخش را ارتقاء دهند چراکه اگر فرهنگ يک جامعه افزايش يابد ارزشهاي آن نيز حفظ خواهد شد .

سياهپوش از همکاري اداره متبوع خود با سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين براي اجراي برنامه هاي فرهنگي براي کارمندان شرکت برق و خانواده هاي آنان خبر داد و گفت : براي ترويج بيشتر و موثر برنامه هاي فرهنگي در ادارات مختلف لازم است ديگر ادارات و سازمانهاي شهر و استان قزوين با سازمان فرهنگي ورشي همکاري داشته باشند .

دبير شوراي فرهنگي شرکت توزيع نيروي برق استان در ادامه تاکيد کرد : براي پر کردن اوقات فراغت فرزندان کارکنان شرکت برق ، برنامه هاي ويژه اي در فصل تابستان ضمن همکاري دو سويه با سازمان  فرهنگي ورزشي به اجرا در مي آيد .

 

تصاویر مرتبط