پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۴/۲۹

خورشيدي، نايب رئيس شوراي شهر قزوين :

شوراي اسلامي شهر قزوين از اجراي برنامه هاي فرهنگي حمايت مي کند

شور و نشاط ديني و معنوي در راستاي اهداف و آرمانهاي انقلاب اسلامي ايران به نحو مطلوبي در فرهنگسراهاي تابستانه نمود پيدا کرده است.

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين ؛ محمد خورشيدي، نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين ضمن بازديد از فرهنگسراي تابستانه بوستان الغدير اظهار داشت : توجه به مسائل فرهنگي در پروژه هاي مختلف شهري يکي از تاکيدات شوراي شهر به مديران مربوطه است .

وي ادامه داد : برقراري يک شرايط مطلوب فرهنگي در پارکهاي مختلف شهر نيز از تاکيدات شوراي شهر محسوب مي شود چراکه جمعيت زيادي در اين مکانهاي تفريحي حضور پيدا مي کنند و بايد در راستاي غني سازي اوقات فراغت آنان سعي و تلاش شود .

خورشيدي تاکيد کرد : فرهنگسراهاي تابستانه توانسته به صورت موقتي در مناطق مختلف شهر در جهت تامين نيازهاي مادي و معنوي شهروندان تلاش کند .

اين عضو شوراي اسلامي شهر قزوين يادآور شد : برنامه هاي متعددي در فرهنگسراهاي تابستانه براي کودکان ، نوجوانان و جوانان و حتي بزرگسالان به اجرا درمي آيد .

خورشيدي تصريح کرد : غرفه روانشناسي و سلامت ، فرهنگ ترافيکي ، ورزشي ، عفاف و حجاب مهارتهاي زندگي و غرفه ي بازي هاي قرآني در کنار ديگر برنامه هاي مربوطه در اين فرهنگسرا به نحو مطلوبي براي مخاطبين به اجرا در آمده است .

وي يادآور شد : ايجاد شور و نشاط ديني و معنوي و در راستاي اهداف و آرمانهاي انقلاب اسلامي در اين فرهنگسراها بايد نمود پيدا کند و در کنار اين آموزشهاي فرهنگ شهروندي به مردم معرفي شود .

وي ادامه داد : طبق بازديدي که از اين فرهنگسرا به عمل آوردم متوجه شدم که شادي و نشاط مطلوبي ضمن مشارکت سازمان فرهنگي ورزشي با مردم ، براي شهروندان به اجرا درآمده است .

وي از حمايت شوراي اسلامي شهر  قزوين از برنامه هاي فرهنگي در شهر صحبت به عمل آورد و گفت : افزايش بودجه اين سازمان طي سالهاي اخير و رسيدن اين رقم به حدود 8 ميليارد تومان در سال جاري  نشاندهنده ي حمايت شوراي شهر از برنامه هاي سازمان فرهنگي ورزشي است . 

پايان پيام 

      

تصاویر مرتبط