پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۴/۲۹

نخستين، عضو شوراي شهر قزوين:

ارتقاء فرهنگ شهروندان در فرهنگسراهاي تابستانه رقم مي خورد

استقبال مردم از فرهنگسراهاي تابستانه نشان دهنده ي اين واقعيت است که مسئولان با برنامه ريزي کارها را پيش مي برند .

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين ؛ مريم نخستين، عضو شوراي اسلامي شهر قزوين ضمن بازديد از فرهنگسراي تابستانه الغدير اظهار داشت : طرح فرهنگسراهاي تابستانه در محلات مختلف شهر ايده اي جديد و خاص به حساب مي آيد که از سوي سازمان فرهنگي ورزشي به اجرا درآمده است .

وي استقبال مردم از فرهنگسراهاي تابستانه را بسيار چشمگير دانست و يادآور شد : بعد از فعاليت اولين فرهنگسراي تابستانه در بوستان گلسار که به مدت 10 روز فعاليت کرد مردم مينودر استقبال خوبي داشتند .

اين عضو شوراي شهر ادامه داد : فرهنگسراي تابستانه بوستان الغدير با همان کيفيتي که در بوستان گلسار به اجرا درآمد گشايش يافته و مردم از اين فرهنگسرا علي رغم غني بودن اين بوستان از مجموعه هاي مختلف تفريحي استقبال کردند .

نخستين افزود : حضور مردم در اقشار و سنين مختلف در اين فرهنگسراها نشان دهنده ي اين مطلب است که مسئولان با برنامه ريزي خوبي کارها را پيش مي برند . 

وي توجه به مقوله نشاط اجتماعي در اين فرهنگسرا براي مردم و بويژه کودکان را بسيار زيبا دانست و گفت : در کنار اين کار جالب ديگري در فرهنگسراي دوم تحقق يافته و آن ايجاد غرفه خيريه براي کمک به نيازمندان است .

نخستين تاکيد کرد : مقوله فرهنگ سازي در فرهنگسراهاي تابستانه به صورت اجرايي و نمادين بروز و ظهور پيدا کرده است ؛ مي توان گفت که با روشهاي غير مستقيم در جهت ارتقاء سطح بينش و فرهنگ مردم کار شده است .

نخستين تاکيد کرد : توجه به مقوله عفاف و حجاب ، توجه و کمک به نيازمندان ، سلامت و  نشاط  اجتماعي ، اجراي برنامه هاي ورزشي و بازي هاي بومي و محلي ، آموزش مهارتهاي ترافيکي به کودکان در اين فرهنگسرا به شکل خوبي اجرايي شده و قادر است نيازهاي مردم را پاسخگو باشد .

اين عضو شوراي اسلامي شهر قزوين ياد آور شد : بر اساس برنامه هاي تدوين شده از سوي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين بعد از اين قرار است هريک از محلات شهر قزوين از يک فرهنگسراي تابستانه بهره مند شوند و اين اقدام قابل تقدير است .

 پايان پيام  

تصاویر مرتبط