شنبه ۱۳۹۱/۰۵/۲۱

رهبري منش ، معاون طرح و برنامه َشهرداري اعلام کرد:

افزايش 9 درصدي ميانگين رضايت شهروندان از ارايه خدمات سازمان فرهنگي ورزشي

طبق نتايج نظر سنجي هاي صورت گرفته در خصوص اقدامات شهرداري قزوين در سال گذشته، حاكي از افزايش 9 درصدي ميانگين رضايت شهروندان از فعاليت هاي سازمان فرهنگي و ورزشي مي باشد.


جمال رهبري منش، معاون  طرح و برنامه شهرداري قزوين با اعلام اين خبر گفت: در نظر سنجي هاي انجام شده شاهد افزايش رضايت شهروندان از فعاليت هاي شهرداري توسط سازمان فرهنگي ورزشي بوده ايم که اين امر بيانگر حرکت صحيح اين سازمان در راستاي تأمين نيازهاي فرهنگي شهر است و کسب ميانگين رضايت 59 درصدي در سال گذشته نشان مي دهد که شهروندان موضوع مذکور را يکي از اولويت هاي خود دانسته و خواستار ارتقا کيفي و کمّي خدمات ارايه شده مي باشند.

رهبري منش اضافه كرد: يکي از اهداف و برنامه هاي مهم شهرداري در راستاي تأمين نيازهاي فرهنگي و ورزشي شهروندان و ارتقا سطح فرهنگ شهروندي به ويژه در حوزه هاي مرتبط با فعاليت هاي شهرداري ، توسعه اماکن فرهنگي و ورزشي و هنري در شهر ، توسعه برنامه هاي آموزشي و تأمين اوقات فراغت اقشار مختلف شهروندان به ويژه جوانان و نوجوانان مي باشد.
 وي ادامه داد:  سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين با تلاش کارکنان اين سازمان در تحقق اهداف نامبرده، شهرداري توانسته است نسبت به بهبود و ارتقاي رضايت شهروندان در خصوص احداث يا تجهيز کتابخانه ها و اماکن فرهنگي هنري ، با کتاب ، فيلم ، نوار و نيز برگزاري کلاس هاي آموزشي هنري و ورزشي براي جوانان و نوجوانان و ساماندهي اوقات فراغت آنان به ترتيب با 7 / 8 درصد و 5 / 9 درصد افزايش در سال 90 نسبت به سال 89 گام موثري بردارد.
قائم مقام معاون اداري و مالي در طرح و برنامه شهرداري؛ در پايان خاطر نشان كرد: در بين محلات شهر، ساکنين بلوار آزادگان از منطقه دو با 6 / 79 درصد بيشترين رضايت در خصوص موضوع احداث يا تجهيز کتابخانه ها و اماکن فرهنگي هنري، و ساکنين خيابان منتظري جديد از منطقه يک با 7 / 73 درصد بيشترين رضايت در خصوص برگزاري کلاسهاي آموزشي هنري و ورزشي و ساماندهي اوقات فراغت را ابراز داشته اند.
پايان پيام.
 

 

تصاویر مرتبط