سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۷/۰۴

به مناسبت ميلاد امام رضا (ع)

حريم امن / شعري از محمد ارداقيان

کاري از مرکز سرودهاي انقلابي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين

حريم امن تو زيباست ضامن آهو

پناه غربت دلهاست ضامن آهو

به احترام رسد در حضور تو خورشيد

يقين مقام تو والاست ضامن آهو

وآسمان به زمين غبطه مي خورد آنجا

بدان که غرق تماشاست ضامن آهو

چقدر عاشق دلخسته دور تو جمع اند

چقدر عشق تو پيداست ضامن آهو

پر از اميد ، پر از آرزو ، پر از احساس

ببين که صحن تو غوغاست ضامن آهو

زشوق باز بگويم به محضرت مولا

حريم امن تو زيباست ضامن آهو

 

شعر از : محمد ارداقيان 

تصاویر مرتبط