شنبه ۱۳۹۱/۰۷/۱۵

شهردار، در مراسم تقدير از عليرضا فرهادي تاکيد کرد:

افتخارآفريني نخبگان موجب تکرار تاريخ ارزشمند قزوين

اعضاء شوراي اسلامي شهر و مديران ارشد شهري قزوين از عليرضا فرهادي دارنده مدال نقره مسابقات جهاني کامپيوتر تقدير کردند.

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛ رئيس و اعضاء شوراي شهر به همراه شهردار قزوين و مديران شهري در منزل عليرضا فرهادي دارنده مدال نقره بيست و چهارمين دوره المپياد جهاني کامپيوتر حضور يافتند و بر تلاشهاي اين نخبه ي استاني ارج نهادند.

مسعود نصرتي دراين ديدار که در منزل اين نخبه ي استاني برگزار شد، بيان کرد: مقام جهاني که از سوي عليرضا فرهادي بدست آمد افتخاري براي ايران اسلامي و استان قزوين است.

وي تاکيد کرد : با اين افتخار آفريني ها گذشته ي ارزشمند شهرمان تکرار مي شود واين رمز ماندگاري چهره هاي شاخص قزوين و اين کهن شهر خواهد بود.

شهردار قزوين سپس بر کشف و پرورش استعداد هاي برتر و نوابغ تاکيد کرد و اين مهم را سرلوحه کارها و برنامه ريزي هاي مسئولان استاني و شهري برشمرد.

اين مقام مسئول يادآور شد: اگر براي نخبگان انگيزه ايجاد کرده و در بخشهاي مختلف صنعتي ، کشاورزي، پزشکي و گردشگري از توان آنها استفاده کنيم پيشرفت استان قزوين بيشتر از پيش تحقق مي يابد.

شهردار بر استفاده از توان سرمايه گذاران در رشد استعدادو حمايت از استعدادهاي برتر تاکيد کرد و گفت :شهرداري قزوين در راستاي پيشرفت نخبگان شهر و هدفمند نمودن آنها در کار، از اين توان برخوردار است که در شهرمان جايزه اي مشابه جايزه نوبل طراحي کند  تا اين مهم براي افراديکه در عرصه علمي تلاشگرند تاثير گذار باشد.

پايان پيام 

تصاویر مرتبط