دوشنبه ۱۳۹۱/۰۷/۲۴

سرپرست مراکز آموزشي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري :

عضويت 700نفر از شهروندان در کتابخانه فرهنگسراي بانو حضرت زهرا(س)

سرپرست مراکز آموزشي سازمان فرهنگي ورزشي از غني بودن کتابخانه فرهنگسراي بانو حضرت زهرا(س) به 15 هزار عنوان کتاب و عضويت 700 نفر از قزويني ها در اين کتابخانه خبرداد.

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛حميد نيرومند ضمن بيان مطلب فوق تصريح کرد: براي اولين بار درسطح کتابخانه هاي عمومي استان، کتابخانه ديجيتال درفرهنگسراي بانو حضرت زهرا(س) شروع به فعاليت نموده است.

نيرومند افزود: دو بار در سال براساس نياز و خواسته مراجعين و همچنين غني ترکردن سرفصل هاي علمي اين مرکز کتاب خريداري مي شودو همچنين در طرح سالمندان نيز سالمندان به طور افتخاري عضو کتابخانه مي شوند.

مدير فرهنگسراي بانو حضرت زهرا (س)ادامه داد: طرح هاي مختلفي جهت استفاده بهتر اعضا از کتابخانه صورت گرفته است از جمله طرح کيف- کتاب (طرح عضويت خانواده) به صورتي که يک کيف در نظر گرفته شده است وبا اخذ يک قطعه عکس از سرپرست خانواده ، اطلاعات خود فرد روي کارت واطلاعات همسر وفرزندان ايشان در پشت کارت عضويت درج مي گردد.

وي افزود: با توجه به سن ، تحصيلات وشغل افراد، کتب مرتبط  ومورد نظر اعضا با درخواست کليه اعضا خانواده درکيف قرارداده مي شود به صورتي که يک نفر به کتابخانه مراجعه مي کند ولي کل اعضا کتب مورد نياز خود را امانت مي گيرند.

وي به اجراي طرح "نمايشگاه مهر مدام" اشاره کرد وگفت: اين طرح در پايان هر فصل و به طور مشترک در کليه کتابخانه هاي سازمان برگزار مي شود. وايجاد کتابخانه ها در اصناف وايجاد کتابخانه هاي آپارتماني در مجتمع هاي شلوغ شهر دردستور کار است.

وي يادآورشد: اين مرکز مجهز به اينترنت ،برنامه نمايه و سيستم جامع کتابخانه ها است.

سرپرست مراکز آموزشي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين خبرداد: بازديد دوره اي مدارس از کتابخانه فرهنگسراي بانو حضرت زهرا(س) ،طرح عضويت افتخاري در هفته کتاب وکتابخواني ، همکاري با ساير واحدهاي سازمان در برگزاري نشست ها، همايش ها و جشنواره هانيز به انجام رسيده است و در پيشخوان يا بخش مجزا کتابخانه نيز انجام شده است.

گفتني است ؛ اين کتابخانه در بهمن ماه سال گذشته وهمزمان با ايام دهه فجر افتتاح گرديد وهمه روزه از ساعت 8 صبح الي 19 عصر آماده ارايه خدمات به شهروندان است؛ اين کتابخانه داراي دو سالن مطالعه با ظرفيت 200 نفر وقفسه نشريات ،نورگيري مناسب ، واحد مرجع وکتب مرجع مجزا وقسمت کمدهاي امانت است که اعضا وسايل شخصي خود را در آن قرار مي دهند .


پايان پيام 

تصاویر مرتبط