یکشنبه ۱۳۹۱/۱۰/۱۰

تا پايان هفته ششم بدست آمد؛

جايگاه نهمي تيم سازمان فرهنگي ورزشي در ليگ شطرنج استان قزوين

هفته ي ششم مسابقات ليگ شطرنج استان پي گيري شد و تاکنون تيم سازمان فرهنگي ورزشي توانسته در جايگاه نهم اين رقابت ها قرار بگيرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛ سعيد بالدران مسئول انجمن شطرنج تربيت بدني سازمان فرهنگي با اشاره به دستاوردهاي تيم شهرداري قزوين در اين رقابت ها بيان کرد: 18 تيم در ليگ شطرنج استان شرکت دارندورقابت ها بين آنان در هر هفته به شکل دوره اي برگزار مي شود.

مسئول انجمن شطرنج کارکنان شهرداري قزوين ادامه داد: در هرهفته از برگزاري اين رقابتها يک بازي برگزار مي شود.

بالدران يادآورشد: انجمن شطرنج تربيت بدني سازمان فرهنگي ورزشي براي اولين بار است که در اين رقابت ها شرکت مي کند.

وي يادآور شد: در سال آتي انجمن شطرنج تربيت بدني سازمان فرهنگي ورزشي براساس برنامه ريزي صورت گرفته از سوي حوزه ورزش شهرداري قزوين، مسابقات و آموزشهاي ورزشي مختلفي را ويژه کارکنان به انجام خواهد رساند.

پايان پيام   

تصاویر مرتبط