یکشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۰۱

بمناسبت سالروز آغاز امامت و ولايت حضرت ولي عصر (عج)

سيراب عشق

شعر از : محمد ارداقيان / کاري از مرکز سرود سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين

باز پروانه شده شوق پريدن دارد

باز با عشق تو دل ميل تپيدن دارد

افق از چار طرف ميل خميدن دارد

باز در پيش قدومت به تواضع بنگر

فقط انگار گل روي تو چيدن دارد

در گلستان پر احساس غزل باور کن

که چه مقدار نگاه تو خريدن دارد

يوسف از چاه دگر بار برون آي ببين

سرو برخاسته و  حسرت ديدن دارد

باز با رويت آن قامت رعنايي تو

تا که سيراب شود ميل رسيدن دارد.

طبع شعرم شده جاري به فرات غزلت

 

تصاویر مرتبط