دوشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۰۲

مديريت برنامه ريزي و توسعه سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين:

مهلت فراخوان سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين در اخذ طرح‌هاي فرهنگي و ورزشي تمديد شد

مديريت برنامه ريزي و توسعه سازمان فرهنگي ورزشي از تمديد مهلت فراخوان سازمان متبوع خود در اخذ طرح ها و برنامه هاي فرهنگي کانون ها، انجمن ها، نهادها و تشکلهاي فرهنگي دولتي و بخش خصوصي تا 15 بهمن ماه خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛ هاشم بابايي فرد ضمن بيان خبر فوق تصريح کرد: اين اقدام در راستاي اجرايي کردن شيوه نامه تهيه و تدوين برنامه و بودجه سال 92 سازمان فرهنگي ورزشي و تحقق سياست هاي کلان اين سازمان به انجام مي رسد.

وي ادامه داد: انجمن ها، نهادها، کانونهاي مردمي و شرکتهاي بخش خصوصي مربوطه در فرصت به وجود آمده مي توانند طرح هاي خود را در سه بخش سبک زندگي اسلامي ايراني، هويت ديني، ملي، انقلابي و محلي و نيز مديريت تغييرات فرهنگي ارائه کنند.

بابايي فرد در رابطه با چگونگي ارسال طرح ها اظهار کرد: متقاضيان همکاري با سازمان فرهنگي ورزشي مي توانند تا 15 بهمن ماه فرم طرح نامه فعاليتهاي فرهنگي ، هنري ، اجتماعي و ورزشي را در قالب فايل word2003تکميل و به رايانامه (ايميل) farhang.barnameh@yahoo.com مديريت برنامه ريزي و توسعه سازمان فرهنگي ورزشي ارسال کنند.

وي تاکيد کرد: به دليل استقبالي که هم استاني ها از شرکت در فراخوان نشان دادند مهلت جمع آوري طرح ها و برنامه ها که تا پايان دي ماه تعيين شده بود به مدت دوهفته تمديد شد.

اين مسئول ضمن اينکه بر ارسال غير حضوري شرکت کنندگان تاکيد مي کرد، افزود: همزمان با ارسال فرمهاي طرح نامه مشخصات کامل خود(نام و نام خانوادگي و شماره تماس و نشاني محل سکونت و يا کار) را نيز بايد به اطلاع برسانند، ضمن اينکه مالکيت معنوي آثار نيز محفوظ خواهد ماند.

وي خبر داد: شرکت کنندگان براي کسب اطلاعات بيشتر و دانلود شيوه نامه و فرم طرح نامه اين فراخوان مي توانند به سايت اينترنتي سازمان فرهنگي ورزشي به آدرس  www.qazvinfarhang.ir  مراجعه کنند و براساس آن طرح هاي خود را تدوين كنند.

پايان پيام 

تصاویر مرتبط