دوشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۰۲

بمناسبت سالروز آغاز امامت و ولايت حضرت ولي عصر (عج)

سيراب عشق

شعر از : محمد ارداقيان / کاري از مرکز سرود سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين

 

 

 

 

 

باز با عشق تو دل ميل تپيدن دارد                   باز پروانه شده شوق پريدن دارد         

باز در پيش قدومت به تواضع بنگر                     افق از چار طرف ميل خميدن دارد       

در گلستان پر احساس غزل باور کن                فقط انگار گل روي تو چيدن دارد         

يوسف از چاه دگر بار برون آي ببين                  که چه مقدار نگاه تو خريدن دارد        

باز با رويت آن قامت رعنايي تو                        سرو برخاسته و  حسرت ديدن دارد     

طبع شعرم شده جاري به فرات غزلت              تا که سيراب شود ميل رسيدن دار 

تصاویر مرتبط