شنبه ۱۳۹۱/۱۱/۰۷

منجم، رئيس اداره روابط عمومي شهرداري قزوين:

کتاب عملکرد شهرداري قزوين تحت عنوان "در مسير تحول" منتشر شد

کتاب عملکرد 3ساله شهرداري قزوين، معاونت‌ها، مناطق و سازمان‌هاي وابسته با نگاهي به سال 91 تحت عنوان " در مسير تحول " تا دهه فجر امسال منتشر شد.

 

رئيس اداره روابط عمومي شهرداري قزوين گفت: کتاب عملکرد 3ساله 88،89،90 شهرداري قزوين، معاونت‌ها، مناطق و سازمان‌هاي وابسته با نگاهي به سال 91 تا دهه فجر امسال منتشر شد.
علي رضا منجم افزود: به مناسبت ايام اله ده مبارك فجر با مديريت واحد اطلاع رساني و ارتباطات رسانه‌اي و همكاري مديران روابط عمومي مناطق سه گانه و  سازمان هاي وابسته توسط بخش خصوصي اقدام به جمع آوري، تدوين و چاپ گزارش عملکرد 3ساله شهرداري و مناطق و سازمان هاي وابسته با نگاهي به سال 91 در 450صحفه شد که اين مجموعه ارزشمند پس از سپري کردن مراحل طراحي و تدوين، ويرايش و چاپ شده است.
منجم با اشاره به ويژگي هاي اين کتاب بيان كرد: مجموعه حاضر به شکلي متفاوت به روش تحليلي و گزارش گونه روزنامه نگاري با تکيه بر اصل تحليل آماري و تفکيک عملکرد حوزه ها و بخش هاي مختلف تدوين و گرد آوري شده به طوري که مطالعه مطالب و اطلاعات مستند مندرج در آن بازگو کننده حجم عظيمي از خدمات و اقدامات انجام گرفته از سوي شهرداري براي توسعه شهر قزوين است.
وي افزود: در کتاب حاضر عملکرد شهرداري قزوين به صورت حوزه به حوزه و با اولويت طرح‌ها و برنامه هاي ستادي ارايه و در تدوين آن از روش توصيفي و نموداري استفاده شده است.
اين مسوول با بيان اينكه در اين كتاب عملكرد سال هاي 88،89و 90با نگاهي به سال هاي 91 انعكاس يافته است، گفت: اين كتاب در 2هزار نسخه مجلد نفيس و 5هزار نسخه لوح فشرده منتشر مي شود كه بين استانداري، شهرداري هاي كشور و رسانه ها و مخاطبان خاص توزيع خواهد شد.
منجم افزود: در اين کتاب عملکرد کليه بخش‌ها و واحدهاي مختلف و همچنين سازمان‌هاي وابسته همراه با تصاويري از اقدامات عمراني و فرهنگي شهرداري قزوين انعكاس يافته است.  
وي با بيان اينكه در اين کتاب دستاوردهاي شهرداري قزوين از سال 88 گردآوري شده است، گفت: اين كتاب با هدف اطلاع رساني از آخرين اقدامات مديريت شهري قزوين در راستاي توسعه شهر قزوين منتشر شده است.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط