چهارشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۱۱

خورشيدي، نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين:

برنامه تقدير از 500 پاکبان محلات شهر قزوين يک اقدام پسنديده فرهنگي است

با توجه به بررسي بودجه سال 92 سعي مي‌شود اعتبارات برنامه‌هاي فرهنگي و طرح هاي مربوط به محله ما با نگاه جامعي به تصويب برسد.

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛ همزمان با ميلاد پيامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) در روز10بهمن ماه، اعضاي شوراي اسلامي شهر، مديرعامل سازمان فرهنگي ورزشي، مديرعامل سازمان مديريت پسماند و 200 نفر از مسئولين محلات 14 گانه قزوين از 500 نفر از پاکبان‌هاي شهر قزوين تقدير کردند.

محمد خورشيدي، نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين ضمن حضور در مراسمي که به اين منظور ترتيب داده شده بود اظهار كرد: برنامه اي که از سوي سازمان فرهنگي ورزشي با شرکت گسترده  محلات شهر ترتيب داده شده يک حرکت مردمي و پسنديده است.

اين مقام مسوول ادامه داد: رفتگران از زحمتکش ترين افراد جامعه هستند و کار آنها جزو مشاغل سخت و زيان آور محسوب مي شود بنابراين تکريم آنها از سوي مديران و مسئولان بايد در دستور کار قرار بگيرد.

وي با بيان اينکه انقلاب اسلامي ايران يک انقلاب مردمي و فرهنگي است، ادامه داد: مشارکت مردم در مسائل اجرايي و بخش هاي مختلف مديريتي از جمله دستاوردهاي مهم اين انقلاب بود و امروز شاهد به نتيجه رسيدن اين اهداف در مديريت شهري به همت سازمان فرهنگي ورزشي هستيم.

خورشيدي در ادامه با تاکيد بر اينکه طرح محله ما توانسته به بهترين شکل زمينه مشارکت فعالانه مردم را فراهم آورد، بيان کرد: انتخاب مساجد به عنوان پايگاه هاي مردمي براي فعاليت اقشار مختلف محلات در طرح هاي آموزشي و فرهنگي اقدام پسنديده اي است که موجب تقويت طرح محله ما خواهد شد.

نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين ادامه داد: برگزاري اين طرح موجب شکوفايي استعداد نوجوانان و جوانان محلات خواهد شد و مشارکت فعالانه  آنها را در اجراي برنامه ها به همراه خواهد داشت.

اين مقام مسوول تاکيد کرد: توجه به مسائل فرهنگي و اختصاص بودجه اي ويژه براي تحقق برنامه هاي اين بخش از اولويت هاي کاري شوراي اسلامي شهر قزوين است و با توجه به بررسي بودجه سال 92 سعي مي شود اعتبارات برنامه هاي فرهنگي و طرح هاي مربوط به محله ي ما با نگاه جامعي به تصويب برسد.

پايان پيام  

  

تصاویر مرتبط