پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۱۹

مدير عامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري خبر داد:

طرح محله ما با کارگاه هاي آموزشي متنوع ميهمان محله هاي شهر قزوين

شش عنوان کارگاه آموزشي درراستاي خدمات 24 گانه طرح محله ما، در 14 محله ي شهر قزوين به اجرا درآمده و يا در حال برگزاري قرار دارد.

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛ سعيد وزيري نژاد افزود: اين کارگاه هاي آموزشي در سر فصل هاي مختلفي شامل مديريت اقتصادي خانواده، مهارت هاي زندگي ديني، مراقبت از گل هاي بهشتي، اخلاقتو خوب کن، ياوران تحصيلي و موشک آبي برگزار مي شود.

وي ادامه داد: کارگاه هاي مذکور با هدف پويايي محلات و براي تمام اعضاي خانواده به خصوص نوجوانان، جوانان و بزرگسالان تدارک ديده شده است.

وزيري نژاد رويکرد محله محوري را در برگزاري اين برنامه ها شاخص برشمرد وعنوان کرد: چگونگي انتخاب سرفصل کارگاه ها براساس شناسايي آفت ها وآسيب هاي جامعه ونياز محله هاي شهر صورت گرفت واز سويي تمام محتويات کارگاه ها توسط شوراي اساتيدي که داخل سازمان  تشکيل شد، مورد بررسي قرارگرفت و به صورت کتابچه درآمد و در تمامي کارگاه هاي آموزشي توزيع شد.      

اين مقام مسئول با بيان اينکه کارگاه موشک آبي به عنوان اولين کارگاه در تابستان گذشته براي نوجوانان شهر برگزار شد، تصريح کرد: در اين مدت براي 420 نوجوان 112 ساعت کارگاه آموزشي به انجام رسيد، به طوريکه هرمحله از 30 ساعت کارگاه آموزشي بهره مند شد.

وزيري نژاد همچنين در توضيح برگزاري کارگاهها يادآور شد: با توجه به اينکه پرداختن به اقتصاد مقاومتي در سال جاري از سوي رهبر معظم انقلاب مورد تاکيد قرار گرفت در کارگاه مديريت اقتصاد خانواده گفتارهايي همچون اصلاح الگوي مصرف و کاهش هزينه هادر خانواده، رزق حلال ونقش عوامل معنوي دروسعت روزي آموزش داده مي شود.

وي در ادامه افزود: در کارگاه آموزشي ياوران تحصيلي نيز روشهاي برنامه ريزي، تند خواني، مطالعات مفهومي و مشاوره ي تحصيلي تدريس مي شودودر کارگاه مهارت هاي زندگي ديني، آموزش مهارت هاي برقراري ارتباط موثر، عوامل تحکيم خانواده و نقش آموزه هاي ديني در بهداشت رواني خانواده ها در دستورکار قرار مي گيرد.

اين مقام مسئول تاکيد کرد: تا پايان دي ماه اجراي کارگاههاي آموزشي از مرز 500 ساعت گذشت و اميد است تا پايان سال روند اجراي کارگاه ها به يکهزار ساعت افزايش پيدا کند.

اين مقام مسئول در پايان تاکيدکرد: در انتهاي دوره به هرفرد شرکت کننده در کارگاه ها گواهينامه داده خواهد شد.

پايان پيام        

تصاویر مرتبط