یکشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۲۲

آريان، معاونت هنري سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين:

تورهاي شهرگشت مسير انقلاب در قزوين را طي کردند

تورهاي شهر گشت و بازديد رايگان از بناهاي تاريخي قزوين همزمان با ايام ا... دهه ي فجر در مرکز استان برپا شد.

معاونت فرهنگي و هنري سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين گفت:همزمان با گراميداشت ايام ا... دهه ي فجر تورهاي شهرگشت و بازديد رايگان از بناهاي تاريخي شهر قزوين به همت حوزه گردشگري سازمان فرهنگي ورزشي به انجام رسيد.

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛ صادق آريان افزود: تورهاي شهرگشت در راستاي اجراي 21 برنامه ي سازمان فرهنگي ورزشي در ايام دهه ي فجر محسوب مي شود.

آريان افزود: اين تورها ضمن تردد از مسيرهاي انقلاب در قزوين که ميدان آزادي، خيابان شهداء(سپه) و طالقاني جزو آنها محسوب مي شود عبور مي کنند و از بناهاي تاريخي شهر نيز بازديد به عمل مي آورند.

وي ادامه داد: تورهاي شهر گشت از 12 بهمن ماه فعاليت خود را در قزوين آغاز کردند و تا امروز( 21 بهمن ماه) به کار خود ادامه خواهند داد.

آريان يادآور شد: طي ايام يادشده يک خودرو براي محلات 14 گانه در نظر گرفته شده بودتا افرادي که تمايل به استفاده از اين تورها دارند بتوانند از فرصت به وجودآمده بهره مند شوند؛ از سويي در هر يک از روزها يک خودرو در ميدان آزادي مقابل عمارت کلاه فرنگي مستقر بود تا ديگر شهروندان نيز در تورهاي شهرگشت شرکت کنند.

معاونت فرهنگي و هنري سازمان فرهنگي ورزشي خبر داد: در اين ايام بازديد از موزه ي مردم شناسي قجر نيز رايگان بود.

پايان پيام      

تصاویر مرتبط