سه‌شنبه ۱۳۹۱/۱۲/۰۱

وزيري نژاد، مديرعامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين خبرداد؛

انتخاب سازمان فرهنگي ورزشي به عنوان کميته مراسم تبليغات ستاد کنگره شهدا

سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين به عنوان مسئول کميته ي مراسم تبليغات ستاد کنگره شهداي شهر قزوين انتخاب شد.

مديرعامل سازمان فرهنگي- ورزشي شهرداري قزوين گفت: از اين پس برنامه ها و کارهاي مربوط به کميته مراسم تبليغات ستاد کنگره شهداي شهر قزوين از سوي سازمان فرهنگي ورزشي به انجام خواهد رسيد.

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛ سعيد وزيري نژاد افزود:پيشنهاد اين مهم از سوي سازمان فرهنگي ورزشي در جلسه ي ستاد کنگره ي شهداي شهرستان قزوين که در فرمانداري برگزار شده بود مطرح شد.

وي ادامه داد:اين پيشنهاد مورد موافقت رئيس و دبير کنگره ي شهداي شهرداري قزوين قرار گرفت تا اين مسئوليت با توجه به توانمندي سازمان فرهنگي ورزشي در اين حوزه و دراختيار داشتن فضاو ابزار تبليغاتي بتواند نسبت به ايفاي نقش خود مبادرت ورزد.

اين مقام مسئول يادآور شد:سازمان فرهنگي ورزشي طي دو سال اخير و در مناسبتهاي مختلفي شامل دهه ي فجرو ايام گراميداشت پيروزي دفاع مقدس نسبت به چاپ و نصب تصاوير سرداران شهيد استان برروي تيربردها اقدامات خوبي را به انجام رسانده است.

پايان پيام 

تصاویر مرتبط