سه‌شنبه ۱۳۹۱/۱۲/۱۵

کوزه گرها، دبير کميته فرهنگ شهروندي سازمان فرهنگي ورزشي:

"شهر مينودري"فرهنگ شهروندي را در مدارس آموزش مي‌دهد

"شهر مينودري" عنوان برنامه اي است که قصد دارد فرهنگ شهروندي را به کودکان و نوجوانان مقطع ابتدايي شهر قزوين آموزش دهد.

دبير کميته فرهنگ شهروندي سازمان فرهنگي_ ورزشي شهرداري قزوين گفت: همزمان با اسفند امسال و بهار سال آتي 25 مدرسه ابتدايي در قزوين تحت پوشش برنامه هاي آموزش شهروندي "شهرمينودري" قرار خواهند گرفت.

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي_ورزشي شهرداري قزوين؛ مهدي کوزه گرها ضمن اعلام خبر فوق افزود: شهرمينودري در راستاي تحقق اهداف متعالي سازمان فرهنگي ورزشي به خصوص در حوزه‌ي ارتقاء فرهنگ شهروندي عمل خواهد کرد.

وي اظهار کرد: ايجاد شور و نشاط اجتماعي، حس مسئوليت پذيري، ايجاد فضاي کار گروهي و جمعي، بيان حقوق و تکاليف شهروندي، ارتقاء سطح آموزش شهروندي درمدارس به صورت نهادينه شده، تقويت فرهنگ شهرنشيني (آموزش و ارتقاء فرهنگ ترافيک، فرهنگ بازيافت و تفکيک زباله، توجه به محيط زيست، ايمني وديگر موارد) از جمله اهداف اين برنامه خواهد بود.

وي تصريح کرد: تهيه بانک اطلاعاتي مخاطبين براي اجراي برنامه هاي آتي سازمان، از ديگر اقداماتي است که در دستور کار قرار مي گيرد.

کوزه گرها يادآورشد: گروه هدف شهر مينودري به غير از کودکان ونوجوانان، مسئولين مدارس ابتدايي دخترانه و پسرانه و اولياء دانش آموزان خواهند بود.

اين مسوول تاکيد کرد: برنامه هاي تدوين شده در قالب تئاتر، داستان، تئاترعروسکي، موسيقي و صحبت هاي مربي و کارشناسان به اجرادرمي آيد.

کوزه گرها در رابطه با برنامه هاي در دست اقدام برنامه ي شهر مينودري گفت: هماهنگي با سازمانهاي وابسته به شهرداري به منظور مشارکت در برنامه، تهيه بسته هاي اهدايي به دانش آموزان فعال در اين پروژه و نيز برگزاري تورهاي بازديد از برخي مراکز سازماني مربوطه و برنامه هاي شهروندي در دستور کار قرار دارد.    

 اين مسوول يادآور شد: نکته اي که از آن نبايد غافل شد اين است که برنامه ها باحضور کارشناسان و مسئولين امر مورد بازبيني قرار گرفته و سپس با توجه به سطح کيفي برنامه ارائه شده درآن مدرسه، دوباره ميزان تأثيرگذاري آنها مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

دبير کميته فرهنگ شهروندي برگزاري اين طرح را با مشارکت اداره کل آموزش و پرورش استان، سازمانهاي مديريت پسماند، پارکها و فضاي سبز و آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين اجرايي دانست.

پايان پيام 

تصاویر مرتبط