سه‌شنبه ۱۳۹۱/۱۲/۱۵

زرآبادي پور، مدير روابط عمومي سازمان فرهنگي شهرداري قزوين:

خوشنويسان قزويني در همايش توسعه شهري درخشيدند

اجراي زنده خوشنويسي در نهمين همايش ملي شهرو سيماي شهري به همت سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين و انجمن خوشنويسان به انجام رسيد.

مديرروابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين گفت: قزوين به عنوان پايتخت و مهد خوشنويسي ايران در نهمين همايش شهر و سيماي شهري و چهارمين همايش توسعه شهري درخشيد.

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛حاجعلي زرآبادي پور افزود: همزمان با برپايي نمايشگاه عکس قزوين شناسي در نهمين همايش ملي شهر وسيماي شهري و چهارمين همايش توسعه‌ي شهري اجراي زنده‌ي خوشنويسي(ورک شاپ خوشنويسي) توسط هنرمندان انجمن خوشنويسي قزوين به انجام رسيد.

حاجعلي زرآبادي پور در اين برنامه اظهار كرد: شناساندن تمدن چندين ساله و ظرفيت هاي گردشگري و سرمايه گذاري قزوين به ديگر مردم ايران در نهمين همايش شهر و سيماي شهري و چهارمين همايش توسعه ي شهري در برج ميلاد يکي از ضرورتها محسوب مي شود که در قالب نمايشگاه عکس ارائه شد.

وي ادامه داد: قزوين مهد خوشنويسي ايران است و اين مهم با پايتخت خوشنويسي ناميده شدن اين شهررنگ و بوي خاصي به خود گرفته است؛ بنابراين اختصاص فضايي براي معرفي اين ظرفيت به هموطنان از ضرورت ها محسوب مي شود.

زرآبادي پور با تأکيد بر اينکه اجراي زنده خوشنويسي در اين نمايشگاه از سوي هنرمندان مطرح قزويني بر توانمندي هاي شهرقزوين مهر تاييد خواهد زد، ادامه داد: با وجود گذشت چند صد سال از ظهور هنر خوشنويسي در شهرمان و درخشيده شدن نام ستارگان اين عرصه همچون ميرعماد حسني قزويني وعماد الکتاب در سالهاي دور، هنوز هم هنر خوشنويسي قزوين در کشور حرف اول را مي زند.

رسالت اصلي هنرمندان خوشنويس تکرار افتخارات گذشته قزوين است

سعيد زندي رييس انجمن خوشنويسان قزوين در اين برنامه با تشکر از شهرداري قزوين به خاطر توجه به مقوله ي هنر خوشنويسي در همايش ملي برگزار شده در برج ميلاد افزود: با برپايي نمايشگاه خوشنويسي در همايش ملي توسعه ي شهري واجراي زنده خوشنويسي بايد تاکيد کرد که  "خوشنويسي قزوين" يکي از محورهاي اساسي معرفي شهر قزوين دراين حرکت مهم ملي با محوريت منظر تاريخي شهر بود.

 وي ادامه داد: از آنجايي که قزوين همواره پايتخت خوشنويسي ايران بوده و همانند خورشيدي درخشان اساتيد بزرگي از اين خطه به عالم هنر عرضه شدند، در حال حاضر بعد از گذشت 500 سال، از اين شهرانتظار مي رود افتخارات گذشته ي خود را تکرار کند.

وي تاکيد کرد: استاداني همچون مرحوم سيد علي رفيعي و ابوالحسن محصص مستشاري دردهه هاي اخير توانسته اند رسالت سنگين هنرمندان و نام آوران گذشته ي قزوين در حوزه ي خوشنويسي را به درستي ادامه دهند.

اين مقام مسئول يادآور شد: در همين راستا، انجمن خوشنويسان قزوين به عنوان پايه ومحور هنرخوشنويسي در هرجايي که اسمي از هنر خوشنويسي باشد حضور فعالانه اي خواهد داشت.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط