جمعه ۱۳۹۲/۰۱/۰۹

وزيري نژاد، مدير عامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري خبرداد:

طراحي و ساخت 6 فرهنگسرا و خانه فرهنگ جديد در قزوين

در سال 92 طراحي و ساخت شش فرهنگسرا وخانه فرهنگ در قزوين، در دستور کار قرار مي گيرد.

 مدير عامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين گفت: همزمان با سال 92محيط فرهنگي شهر قزوين با طراحي و ساخت شش فرهنگسرا و خانه فرهنگ ديگر وسعت چشمگيري خواهد گرفت.

 به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛ سعيد وزيري نژاد ضمن بيان مطلب فوق تصريح کرد: طراحي سه فرهنگسرا و سه خانه فرهنگ از برنامه هاي شاخص سازمان فرهنگي ورزشي در سال جاري خواهد بود.

 وزيري نژاد اضافه کرد: اعتباردرنظر گرفته شده براي طراحي و ساخت خانه هاي فرهنگ يک ميلياردو 100 ميليون تومان خواهد بود.

وي با بيان اينکه فرهنگسراهاي جديد در مناطق محروم و جنوب شهر احداث مي شوند افزود: طي هدف گذاري هاي انجام شده ساخت دو فرهنگسرا در خيابان راه آهن، مجاورت بوستان رز و مقابل مسجد سنجيده و همچنين  ساخت يک فرهنگسراي ديگر در خيابان شيشه چي ومجاورت مسجد امام حسين(ع) در دستور کار قرار دارد.

اين مقام مسئول همچنين در رابطه با چگونگي ساخت فرهنگسراهاي جديد مرکز استان يادآور شد: طراحي فرهنگسراي بزرگ مينودر، واقع در مجاورت منازل مسکوني لوازم خانگي پارس، مقدمه اي بر ساخت يک مکان فرهنگي شاخص در اين شهرک پر جمعيت خواهد بود.

وزيري نژاد تصريح کرد: عمليات ساخت فرهنگسراي پرديس در شش طبقه وبا زيربناي چهار هزارو200 متر مربع در دستور کار قرار خواهد گرفت.

مدير عامل سازمان فرهنگي ورزشي همچنين از ادامه ساخت فرهنگسراي ديگري در خيابان دانشگاه، روبروي بوستان الغدير خبر دادو گفت: اين فرهنگسرا در شش طبقه و با زيربنايي قريب چهار هزارو500 متر مربع براي استفاده شهروندان درحال ساخت مي باشد.

وي در پايان خبر داد: با تصويب شوراي شهر، در بودجه سال آتي سازمان، خريد قطعه زميني در منطقه ي هادي آباد براي ساخت فرهنگسرا در نظر گرفته شده است.

پايان پيام  

تصاویر مرتبط