پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۲۲

وزيري نژاد، مديرعامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين:

بوستان‌هاي فاقد ست ورزشي قزوين در سال جاري تجهيز مي‌شوند

تجهيز بوستانهاي فاقد وسيله هاي ورزشي به ست هاي مختلف(20 درصد بوستانهاي فعلي)، يک ميليارد ريال براي سازمان فرهنگي ورزشي هزينه دربر دارد.

مدير عامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين گفت: در سال 92 و در راستاي همگاني نمودن امر ورزش و تجهيز بوستانهاي شهر به وسايل ورزشي با اعتباري معادل يک ميليارد ريال، بوستانهايي که به ست ورزشي تجهيز نشده اند، به اين وسايل مجهز خواهند شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛ سعيد وزيري نژاد ضمن بيان مطلب فوق افزود: در راستاي ادامه ي تجهيز بوستانهاي شهر به وسايل ورزشي وترغيب شهروندان به انجام ورزش براي افزايش شادابي و نشاط در جامعه عملکرد فوق در دستور کار قرار گرفته است.
وي همچنين بهره مندي رايگان عموم مردم از اين ست هاي ورزشي را در راستاي تحقق سياست ها و چشم اندازهاي سازمان متبوع خود عنوان کرد.
اين مسوول يادآور شد: خريد ست هاي مختلف ورزشي، نصب ميز پينگ پنگ،شطرنج، نصب وسايل ورزشي براي نوجوانان همانند ابزارهاي کوهنوردي و ديگر موارد در دستورکار سازمان فرهنگي ورزشي قرار مي گيرد.
وزيري نژاد با بيان اينکه طي سال قبل سازمان متبوع خود با اعتباري بالغ بر 300 ميليون تومان نسبت به تجهيز بوستانهاي سطح شهر به ست هاي مختلف ورزشي و يا تعمير آنها اقدام نموده است افزود: 80درصد بوستانهاي شهر با وسعتي افزون بر دو هزار متر مربع از اين وسايل ورزشي بهره مند شده اند.
وي در پايان گفت: توسعه ي امر ورزش در شهر و ايجاد روحيه ي شور و نشاط اجتماعي، با تحقق برنامه هاي نرم افزاري و سخت افزاري محقق مي شود که در راستاي انجام اقدامات سخت افزاري بوستانهاي شهر به ست هاي ورزشي تجهيز مي شوند.
پايان پيام 

تصاویر مرتبط