چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۲/۲۵

طي حكمي از سوي شهردار قزوين؛

اعضاي كارگروه گردشگري شهرداري قزوين منصوب شدند

طي حكمي از سوي شهردار قزوين اعضاي كارگروه گردشگري شهرداري قزوين منصوب شدند.

طي حكمي از سوي شهردار قزوين رئيس سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين، رئيس اداره روابط عمومي شهرداري قزوين، عضو موظف هيات مديره سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين، مديرمسوول هفته نامه پيام شهر و مديرعامل سازمان فرهنگي و ورزشي شهرداري قزوين به عنوان اعضاي كارگروه گردشگري شهرداري قزوين منصوب شدند.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ در اين حكم آمده است؛ نظر به چشم انداز مصوب شهرداري قزوين و هدف گذاري انجام شده به منظور رشد صنعت گردشگري در شهر تاريخي و فرهنگي قزوين و تلاش و همت شهرداري براي آماده سازي زيرساخت هاي توسعه اين صنعت در چند سال آينده، لزوم برنامه ريزي دقيق و عملياتي به منظور تبديل قزوين براي مقصد گردشگري يكي از كليدي ترين اهداف مديريت شهري مي باشد، فلذا نظر به تجربه و تخصص و علاقمندي، بدينوسيله شما را به عنوان عضو كارگروه گردشگري شهرداري قزوين منصوب مي‌نمايم.
پايان پيام
 

تصاویر مرتبط