چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۳/۰۸

در ارديبهشت ماه 92 صورت گرفت؛

انعكاس هزار و 173 خبر از شهرداري قزوين در رسانه‌ها

خبرگزاري فارس، روزنامه‌هاي ولايت، ضميمه روزنامه همشهري قزوين و روزنامه دنياي اقتصاد در انعكاس اخبار در ارديبهشت ماه 92 بيشترين همكاري را با مجموعه مديريت شهري قزوين داشتند.

 

با همكاري رسانه‌ها در ارديبهشت ماه سال جاري هزار و 173 خبر از شهرداري قزوين و سازمان‌هاي وابسته در رسانه‌هاي مكتوب و مجازي در گستره استاني و كشوري انعكاس يافته است.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ با توجه به افزايش همکاري رسانه‌هاي گروهي جهت انعکاس اخبار، انعكاس خبر در رسانه‌هاي مكتوب و مجازي استاني و كشوري در ارديبهشت ماه 92 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ؟درصد افزايش يافته است.
بر اساس اين گزارش؛ در ارديبهشت ماه سال جاري هزار و 173 خبر، گزارش توليدي و پوششي در رسانه‌هاي مكتوب و مجازي استاني و كشوري انعكاس يافته است كه خبرگزاري فارس با انعکاس 188، خبرگزاري مهر با 60، خبرگزاري ايلنا با 55، خبرگزاري ايرنا با 31، خبرگزاري ايسنا با 5 ، خبرگزاري موج با 23 خبر، باشگاه خبرنگاران19خبر، خبرگزاري برنا و سايت خبري مزايده و مناقصه با 18خبر، سايت خراسان با 8خبر و شبستان با 4خبر و ساير رسانه‌ها با 55 خبر به ترتيب بيشترين همکاري را در ارديبهشت ماه سال جاري با مجموعه شهرداري قزوين و سازمان‌هاي وابسته در انعکاس اخبار و اطلاع رساني از آخرين اقدامات مديريت شهري داشتند.
در اين گزارش آمده است؛ در بين رسانه‌هاي مکتوب محلي، روزنامه ولايت با 88 خبر، هفته‌نامه مشكات بصيرت با 7خبر و هفته نامه رايحه مهر با 5 خبر بيشترين همکاري را در اطلاع رساني با شهرداري قزوين در  همين مدت داشتند.
بر اساس اين گزارش؛ ضميمه هفتگي روزنامه همشهري با انعکاس 92 خبر،روزنامه ايران با 14خبر و جام جم با 5 خبر در دو ماه اول سال جاري بيشترين همکاري را با مجموعه شهرداري قزوين در امر اطلاع رساني داشته است.
اين مسوول افزود: در همين زمان روزنامه رسالت و دنياي اقتصاد با 10خبر، روزنامه اطلاعات با 9 خبر، هدف اقتصاد با درج 5 خبر، جمهوري اسلامي، فرهيختگان و جهان اقتصاد با 4 خبر ، روزنامه مزايده و مناقصه با ، ابتكار با 3 خبر و سايه تهران با 2 خبر به ترتيب بيشترين همكاري را با شهرداري قزوين در دو ماه اول سال جاري با اين مجموعه داشتند.
در اين گزارش آمده است؛ در دو ماه اول سال جاري از بين رسانه‌هاي محلي روزنامه ولايت با 152خبر، مشكات بصيرت با 7 خبر، هفته نامه مينودر و رايحه مهر با 5 خبر، هفته نامه افق آينده با 4خبر، هفته نامه حديث با 3خبر و هفته نامه تاك قزوين با ، تابان، انديشه زلال، مينوي خرد، مادران و دختران، اميد البرز و فروردين امروز با يك خبر بيشترين همكاري را با اين مجموعه داشتند. 
 اداره روابط عمومي شهرداري قزوين با تشكر از همکاري رسانه‌هاي استاني و کشوري اعم از مکتوب و مجازي در امر اطلاع رساني و پوشش اخبار شهرداري؛ همکاري رسانه‌ها با مديريت شهري و انعکاس اخبار فعاليت ها و رويدادها موجب موفقيت شهرداري قزوين در انجام ماموريت‌هاي محوله در مسير توسعه و تحول روزافزون دانست که در نهايت موجب  همراهي قابل ملاحظه اي مردم با شهرداري است.
 پايان پيام

 

تصاویر مرتبط