شنبه ۱۳۹۲/۰۳/۱۸

مديرعامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين خبر داد:

پيشرفت 95 درصدي زمين چمن مصنوعي مصلي شهر قزوين

زمين چمن مصنوعي مصلي قزوين در حال حاضر 95 درصد پيشرفت فيزيکي دارد.

مدير عامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين گفت: زمين چمن مصنوعي مصلي که هم اکنون از 95 درصد پيشرفت فيزيکي برخوردار است تا قبل از فرارسيدن تابستان به بهره برداري خواهد رسيد.

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛ سعيد وزيري نژاد ضمن اعلام خبر فوق تصريح کرد: يکي از سياست ها و اهداف سازمان فرهنگي ورزشي در ساخت اين زمين چمن، فراهم آوردن امکانات ورزشي و تفريحي براي نوجوانان و جوانان مناطق محروم است که طي چند سال اخير با جديت در شهرداري قزوين دنبال مي شود.

وي ادامه داد: از آنجاييکه برنامه هاي سازمان فرهنگي ورزشي در فصل تابستان با شور و حرارت خاصي در سطح بوستانهاي شهر به انجام مي رسد تلاش داريم که تا قبل از فرارسيدن دومين فصل سال، اين مکان ورزشي افتتاح شود.

وزيري نژاد در پايان گفت: براي تکميل اين مجموعه ي يک هزار و 100 مترمربعي دو ميليارد ريال هزينه صرف  شده است.

پايان پيام  

تصاویر مرتبط