یکشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۱۷

شهردار قزوين

هدف جشنواره بازي و اسباب بازي معرفي قزوين در سطح ملي و فراملي است

مهم ترين هدف در برگزاري جشنواره بازي و اسباب بازي کودکان ديروز و امروز، معرفي قزوين در سطح ملي و فراملي است.

مسعود نصرتي شهردار قزوين جشنواره بازي و اسباب بازي کودکان ديروز و امروز را جشنواره اي فرهنگي خواند و  اظهار داشت: جشنواره امسال بسيار پربار و جذاب تر از سال هاي گذشته است و با برنامه هاي متنوع تري ميزبان هموطنان از سراسر کشور و شهروندان خواهد بود.

شهردار قزوين با اشاره به اين مطلب که بين المللي و ملي بودن اين جشنواره بر جذابيت آن افزوده است، گفت: با مشارکت استان هاي ديگر، ارائه بازي و فرهنگ هاي مختلف از سراسر کشور و نيز حضور افراد بين المللي، اين جشنواره گامي رو به سوي اهداف بلند و ايجاد جذابيت و معرفي قزوين برداشته است.

نصرتي به حضور 18 تن از سفرا و خانوده هاي آنها در جشنواره بازي و اسباب بازي کودکان ديروز و امروز نيز اشاره و عنوان کرد: اين جشنواره در معرفي قزوين و ايجاد زمينه هايي در خصوص سرمايه گذاري، اقتصادي، گردشگري و فرهنگي تأثير بسزايي خواهد داشت.

وي به برنامه هاي بلند مدت شهرداري براي شهر قزوين نيز اشاره و بيان کرد: اين برنامه ها با عشق به اين شهر و همفکري خانواده شهرداري و شورا برنامه ريزي و فراهم شدهکه همه اين پروژه ها از جمله فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي در راستاي توسعه پايدار شهر و ايجاد منفعت براي شهروندان است.

شهردار قزوين در پايان خاطر نشان کرد: ماخواستار اتمام اين پروژه ها، برنامه ها و تداوم همکاري هستيم که تداوم اين همکاريدر گرو تمايل شورا و تمايل خود من مي باشد

تصاویر مرتبط