پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۲۱

حسيني، نماينده مردم قزوين در مجلس :

قابليت برگزاري جشنواره بازي و اسباب بازي در ابعاد گسترده

جشنواره بازي و اسباب بازي کودکان ديروز و امروز از قابليت برگزاري در ابعاد وسيع تري برخوردار است.

سيد مرتضي حسيني نماينده مردم قزوين، البرز و آبيک پس از بازديد از سومين جشنواره بازي و اسباب بازي با تأکيد بر مطلب فوق تصريح کرد: جشنواره جالب و درخور توجهي از سوي شهرداري قزوين براي کودکان ايران ترتيب داده شده است.

وي اين جشنواره را در ابتداي راه دانست و لازمه ي تکامل و تحقق تمامي اهداف آنرا در همکاري ديگر نهادها با شهرداري قزوين اعلام کرد.

حسيني يادآورشد: همه ي مراکز فرهنگي اعم از آموزش و پرورش، دانشگاهها، سازمان تبليغات و صدا و سيما به همراه ائمه ي جماعات و به ويژه خانواده ها بايد در سالهاي آتي پر رنگ تر از امسال در راستاي تکامل اين جشنواره تلاش کنند.

نماينده مردم قزوين در مجلس شوراي اسلامي در ادامه بچه هاي امروز را با استعداد و داراي بينشي وسيع تر از کودکان ديروز دانست و تأکيد کرد: اين هوش و استعداد در کودکان با انتخاب بازي مناسب پرورش مي يابد چراکه اسباب بازي ها تنها يک سرگرمي نيستند و به کودکان درس زندگي مي آموزند.

وي يادآورشد: بازي هاي رايانه اي مخرب و غير استاندارد حامل پيامهاي مناسبي براي کودکان نيستند و اگر خانواده ها در اين رابطه به آگاهي نرسند جامعه در آينده با مشکل مواجه خواهد شد.

حسيني در پايان اظهار کرد: اميدوارم  بچه هاي کشورمان روزي به جايي برسند که مرکز علم و پيشرفت دنيا زادگاهشان ايران باشد.  

 

 

تصاویر مرتبط