یکشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

شب گذشته صورت گرفت؛

تقدير شهرداري قزوين و شوراي شهر از پهلوان احسان لشگري

شهردار ، اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين و مديرکل ورزش و جوانان استان از احسان لشگري، دارنده مدال برنز کشتي جهان و رضا لايق مربي وي تقدير کردند.

 

شهرداري ،شوراي اسلامي شهر قزوين و اداره کل ورزش و جوانان استان از احسان لشگري، دارنده مدال برنز کشتي جهان و رضا لايق مربي وي تقدير کردند.
شوراي شهر و شهرداري قزوين به کشتي قزوين کمک مي کند
محمدرضا صديقي، عضو شوراي شهر و رئيس ستاد بازسازي عتبات استان قزوين در اين ديدار گفت: آقاي لشگري افتخاري مجدد براي ايران و قزوين آفريدند که جاي تقدير دارد و از مربي خوبي ايشان، آقاي رضا لايق قهرمان اسبق کشتي دنيا بايد تجليل شود که ورزشکار موفق و خوبي تربيت کرده اند.
صديقي افزود: کشتي قزوين با حضور امثال لشگري ها متبلور مي شود و شوراي شهر و شهرداري قزوين آمادگي کمک به پويايي بيشتر کشتي قزوين را دارد.
مسوولان استاني نگاه ويژه اي به کشتي داشته باشند
احسان لشگري، پهلوان قزويني و دارنه مدال برنز مسابقات کشتي مجارستان و المپيک در اين ديدار صميمي گفت: تمام مسئوليت هاي تيم ملي بر عهده آقاي لايق بود و ايشان دست راست آقاي خادم در تيم ملي است.
لشگري ادامه داد: من کسب مدالهايم را مديون آقاي لايق هستم وحضورشان در کنار تيم ملي قوت قلب و نعمتي براي تيم است.
وي با اظهار اينکه بهتر است مسوولان استاني نگاه ويژه اي به کشتي داشته باشند، افزود: با حضور مربيان ارزشمند در قزوين، مي توان شاهد حضور حداقل سه ملي پوش قزوين در تيم ملي باشيم.
توجه مسئولان به احسان لشگريموجب تقويت کشتي است
رضا لايق، قهرمان اسبق کشتي جهان و مربي تيم ملي کشتي ايران نيز گفت: مدال احسان لشگري مايه مباهات ما شد و قهرماني ارزشمند کشتي جهان بعد 48 سال در بيرون از ايران افتخار ديگري را رقم زد.
وي گفت: توجه مسئولان به احسان لشگري و تقدير از وي موجب تقويت ورزش کشتي در کشور خواهد شد.
در اين مراسم از سوي محمد رضا صديقي رئيس ستاد عتبات عاليات استان قزوين، سهميه سفر عتبات عاليات به احسان لشگري و رضا لايق به همراه خانواده  اهدا شد و همچنين سه سکه تمام بهار آزادي از سوي شهرداري و شوراي اسلامي شهر قزوين، سه سکه تمام بهار آزادي از طرف هيئت کشتي استان قزوين و سه سکه تمام بهار آزادي نيز از سوي اداره‌کل ورزش و جوانان استان قزوين تقديم دارنده مدال برنز کشتي المپيک شد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط