دوشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۲۷

وزيري‌نژاد، مدير عامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين:

شرکت خيرين شهرساز به همت شهرداري قزوين تأسيس مي‌شود

مشارکت مردم و خيرين در آباداني و توسعه شهر با تأسيس شرکت خيرين شهر ساز بيش از پيش تحقق مي‌يابد.

مدير عامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين از تأسيس شرکت خيرين شهر ساز با هدف مشارکت مردم و خيرين در توسعه و آباداني مرکز استان خبرداد.

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛ سعيد وزيري نژاد با اعلام خبر فوق افزود: بر اساس برگزاري اولين جلسه تأسيس شرکت خيرين شهر ساز در سازمان فرهنگي ورزشي با حضور مدير درآمد شهرداري، مشاور اقتصادي شهردار و تني چند از مديران شهري شرکت خيرين شهر ساز در قزوين تأسيس و فعاليت خواهد کرد.

وي ادامه داد: اخذ مجوز ثبت شرکت از وزارت کشور و تعيين هيأت موسس و هيأت امناء از جمله مواردي بود که در جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مقرر شد با مشورت شهردار اقدامات مربوطه انجام و مسئولان هريک از بخشها تعيين شوند.

وزيري نژاد يادآورشد: با انجام اقدامات مربوطه و آغاز به کار مؤسسه خيرين شهر ساز بتوان از سرمايه هاي خيرين، در جهت ساخت مرکز فرهنگي مانند کتابخانه ها، فرهنگسراها، پارکها و نيازهاي حوزه مديريت شهري بهره برد و پروژه هاي شاخصي را ساخته و به ظهور رساند.

پايان پيام

تصاویر مرتبط