پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۰۶

دومین برنامه از سلسله نشست های موسیقی پژوهشی برگزار می شود:

بازتاب موسیقی ایرانی در ادبیات فارسی

دومین برنامه از سلسله نشست های موسیقی پژوهشی با عنوان بازتاب موسیقی ایرانی در ادبیات فارسی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛ اجرای تکنوازی توسط مهدی کلیایی و سخنرانی،دکتر حمید عابدیها پژوهشگر و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور از جمله برنامه های نشست موسیقی «پژوهشی بازتاب موسیقی ایرانی در ادبیات فارسی» است.

بنابراین گزارش؛این نشست موسیقی پژوهشیف،جمعه هفتم خرداد ساعت 21 در عمارت شهرداری قزوین برگزار می شود.

نشست موسیقی «پژوهشی بازتاب موسیقی ایرانی در ادبیات فارسی» با همکاری سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین و سروش هنر برگزار می شود.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط