پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۳

فضاسازی شهر با موضوع ترویج فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب

در راستای فرهنگ سازی جهت رعایت صرفه جویی در مصرف آب،سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین اقدام به فضاسازی شهری کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛ این فضا سازی و تبلیغات شهری در تقاطع های غیر همسطح و زیرگذرها شهر قزوین انجام شد.

این بنرهای در سطح شهر قزوین و با مشارکت شرکت آب و فاضلاب استان قزوین نصب شد.

پایان پیام

تصاویر مرتبط