دوشنبه ۱۳۹۳/۰۴/۰۹

طي حكمي از سوي شهردار قزوين؛

اعضاي کميته تدوين برنامه استراتژيک شهر قزوين منصوب شدند

طي حكمي از سوي شهردار قزوين اعضاي کميته تدوين برنامه استراتژيک شهر قزوين منصوب شدند.

 

طي حكمي از سوي شهردار قزوين سعيد آگشته، سعيد وزيري نژاد، اسماعيل حافظي، سيد تقي مجابي، نويد سعيدي رضواني و حميدرضا الموتي به عنوان اعضاي کميته تدوين برنامه استراتژيک شهر قزوين منصوب شدند.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ در اين حكم سعيد آگشته به عنوان رئيس کميته منصوب شده است.
در قسمتي از اين حکم آمده است؛ با اتکال به خداوند متعال به منظور تهيه برنامه پنج ساله شهرداري قزوين و با محوريت معاونت طرح و برنامه در پيشبرد اهداف شهرداري موفق و مويد باشيد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط