چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۰

الهیاری،رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قزوین:

حاج حسین حاج ولیان از مفاخر کهن شهر قزوین هستند

الهیاری، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قزوین گفت:حاج حسین حاج ولیان از مفاخر کهن شهر قزوین هستند.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛ قاسم الهیاری در دیدار با پیشکسوت ورزش استان، گفت: حاج حسین حاج ولیان یک ورزشکار، هنرمند و مربی اخلاق است که منش پهلوانی او با اخلاق مداری گره خورده است.

وی افزود: تمامی کارها و فعالیت هایی که این استاد اخلاق و ورزش پهلوانی در شهرمان انجام دادند ارزشمند بوده و از هویت های ماندگار شهر قزوین هستند.

در ادامه خسته بند،رئیس هیات ورزش های پهلوانی و زورخانه ای استان قزوین گفت:در تاریخ ورزش زورخانه ای سبک، ضرب و سیاق هیچ کسی به پای حاج حسین حاج ولیان نمی رسد.

وی افزود: از اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران استانی و شهری می خواهم پیشکسوتان و ورزشکاران ورزش پهلوانی و زورخانه ای استان را مورد حمایت قرار دهند تا شاهد رشد کمی و کیفی این ورزش در قزوین باشیم.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط