چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۰

کاظمی،سرپرست شهرداری قزوین:

کهن شهر قزوین، دیار مومنین و پیشکسوتان ورزشی است

کاظمی، سرپرست شهرداری قزوین شهر قزوین گفت: کهن شهر قزوین، دیار مومنین، ورزشکاران و پیشکسوتان ورزشی است که احترام به آنها بر همگان واجب است.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛سید مهدی کاظمی در دیدار با حاج حسین حاج ولیان با گریز به دوران فعالیت استاد حاج ولیان در قزوین افزود: بسیاری از جوانان قزوینی با شنیدن صدای ایشان به ورزش روی آوردند و اشعاری که حین اجرا می خواندند در محافل مختلف دوباره بیان میشد.

کاظمی در خاتمه از مجموعه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین به خاطر تدارک این برنامه در هفته فرهنگی قزوین تشکر و قدردانی کرد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط