پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۱

به مناسبت هفته فرهنگی قزوین؛

ویژه برنامه "تکیه گردانی" در ناحیه شهری مشعلدار برگزار شد

به مناسبت هفته فرهنگی قزوین؛ویژه برنامه "تکیه گردانی" در ناحیه شهری مشعلدار برگزار شد.

بنابراین گزارش؛آشنا سازی عموم شهروندان با اهداف  قیام عاشورا و ایجاد شور حسینی در سطح محلات شهر قزوین از اهداف برگزاری این ویژه برنامه است.

گفتنی است؛ویژه برنامه "تکیه گردانی" از جمله برنامه های هفته فرهنگی قزوین است که از سوم الی 10 شهریور سالجاری در سطح محلات شهر قزوین برگزار شد.

تصاویر مرتبط