دوشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

همزمان با هفته ملی کودک انجام شد:

اجرای برنامه های مفرح توسط کاروان شادی کودکان در ناحیه منفصل شهری مشعلدار قزوین

همزمان با هفته ملی کودک؛ اجرای برنامه های مفرح فرهنگی توسط «کاروان شادی کودکان» در ناحیه منفصل شهری مشعلدار قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛ این کاروان با هدف ایجاد شور و نشاط  توسط سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین و همکاری سازمان اتوبوسرانی شهرداری برگزار شد.

اجرای نمایش، مسابقه،نمایش عروسکی و دهها برنامه شاد فرهنگی توسط کاروان شادی کودکان در ناحیه منفصل شهری مشعلدار اجرا شد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط