دوشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

توسط كمسیون فرهنگی، ورزشی، اجتماعی شورای اسلامی شهر قزوین انجام شد:

بازدید از روند پیشرفت پروژه های فرهنگی و ورزشی شهرداری قزوین

رئیس و اعضای كمسیون فرهنگی، ورزشی، اجتماعی، بانوان و امور خانواده شورای اسلامی شهر قزوین از روند پیشرفت فیزیکی پروژه های فرهنگی و ورزشی شهرداری قزوین بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛ در این بازدید اعضای كمسیون فرهنگی، ورزشی، اجتماعی، بانوان و امور خانواده شورای اسلامی شهر به همراه درافشانی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری و بهنام زاده مدیر منطقه یک شهرداری قزوین از روند پیشرفت پروژه های عمرانی فرهنگسرای چوبیندر و سوله ورزشی در محله نواب بازدید کردند.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط