سه‌شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

همزمان با هفته ملی کودک انجام شد:

اجرای دومین برنامه کاروان شادی کودکان در ناحیه منفصل شهری ناصرآباد قزوین

همزمان با هفته ملی کودک؛ دومین اجرای برنامه فرهنگی توسط «کاروان شادی کودکان» در ناحیه منفصل شهری ناصرآباد قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛ این کاروان با هدف ایجاد شور و نشاط  در میان کودکان و آموزش کودک در فضایی مفرح توسط سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین و همکاری سازمان اتوبوسرانی شهرداری برگزار شد.

اجرای نمایش، مسابقه،نمایش عروسکی و دهها برنامه شاد فرهنگی توسط کاروان شادی کودکان در ناحیه منفصل شهری ناصر آباد اجرا شد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط