شنبه ۱۳۹۳/۰۶/۰۸

نصرتي، شهردار قزوين در آئين افتتاحيه جشنواره بازي و اسباب بازي:

جشنواره امسال توانمندتر از سال‌هاي قبل برگزار مي‌شود

به طور حتم چهارمين جشنواره بين المللي بازي و اسباب بازي کودکان ديروز و امروز از توانمندي‌هاي بيشتري برخوردار است.

 

مسعود نصرتي، شهردار قزوين شهردار قزوين ضمن اينکه چهارمين جشنواره بازي و اسباب بازي را داراي توانمندي‌هاي بيشتري نسبت به جشنواره هاي پيشين مي دانست، گفت: يکي از مهمترين اهداف برگزاري اين جشنواره در راستاي تأکيدات مقام معظم رهبري در احياي بازي ها و اسباب بازي هاي بومي و محلي است.   
به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛ مسعود نصرتي افزود: شورا و شهرداري قزوين همواره درصددند برنامه هايي را براي شهروندان قزويني اجرا کنند که از بار معنايي و محتوايي خوبي برخوردار باشد و جشنواره هاي روز قزوين و بازي و اسباب بازي نيز در صدر اين برنامه ها قرار دارند.
وي با تأکيد بر اهداف و رسالت اصلي جشنواره بازي و اسباب بازي تأکيد کرد: همانطور که رهنبر انقلاب بر احياي بازي ها و اسباب بازي هاي قديمي تأکيد دارند، بر ضرورت آگاه سازي جامعه از عواقب سوء بازي ها و اسباب بازي هاي غربي و وارداتي نيز سخنان راهگشايي بيان کردند.
شهردار يادآورشد: شورا و شهرداري قزوين با توجه به اين رهنمودها براي چهارمين سال متوالي است که جشنواره بازي و اسباب بازي کودکان ديروز و امروز را برگزار مي کند، برنامه بزرگ فرهنگي که در دو سال اخير جزو برنامه هاي شاخص هفته قزوين نام گرفته است.
 اين مقام مسئول با تأکيد بر اينکه اميدواريم اين جشنواره تأثيرات مثبت خود را در جامعه داشته باشد، افزود: سعي کرديم در اين جشنواره نقاط ضعف جشنواره هاي قبلي را برطرف کنيم و از ايده هاي خوب مردم براي هر چه کاملتر و غني تر کردن جشنواره بهره برديم.
شهردار قزوين به زمان برگزاري جشنواره اشاره کرد و با تأکيد بر اينکه بچه هاي امروز مي توانند با حضور در اين فضا براي سال تحصيلي جديد آماده شوند، افزود: در ورودي ها و عوارضي هاي شهر نيز تبليغات گسترده به عمل آمده تا از مسافران عبوري به شرکت در جشنواره دعوت به عمل آوريم.
وي در ادامه با ابراز خرسندي از اينکه جشنواره بازي و اسباب بازي تا بخش زيادي توانسته در بين خانواده ها تأثيرگذارباشد، اضافه کرد: ما به دنبال تغيير نگرشها و آگاه سازي جامعه هستيم و از کودکان ديروز مي خواهيم در دوراني که غرب نسخه هاي نامناسبي را براي کودکان امروز مي پيچد، به فکر کودکان و نوجوانان ايراني باشند.
وي افزود: اين جشنواره تلنگري به والدين، مسئولان و سازندگان اسباب بازي در کشور است، تا کودکان امروز را با بازيهاي ديروز که سرشار از تحرک و پويايي بودند، بيشتر آشنا کنند.
پايان پيام  

 

تصاویر مرتبط