شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۴

به مناسبت هفته ملی کودک؛

اجرای پنجمین اجرای نمايش عروسکی در کهن شهر مینودری قزوین

همزمان با هفته ملی کودک،پنجمین اجرای نمايش عروسکی برای کودکان کهن شهر مینودری قزوین در محوطه باز سالن کوثر اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛ نمايش عروسکی با هدف ارتقاء مفاهیم شهروندی و ایجاد شور، نشاط و سرزندگی در کودکان با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

بنابراین گزارش؛پنج نمایش عروسکی در راستای ایجاد نشاط اجتماعی و فضایی مفرح و شاد برای کودکان در نواحی منفصل شهری و محلات شهر قزوین در هفته ملی کودک برگزار شد.

پنجمین اجرای نمايش عروسکی با مشارکت آموزش و پرورش استان قزوین و سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین برگزار شد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط