پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۹

به‌ مناسبت هفته‌ تربیت بدنی:

همایش کوه پیمایی همگانی و خانوادگی در قزوین برگزار شد

همایش کوه روی همگانی و خانوادگی به‌ مناسبت هفته‌ تربیت بدنی توسط سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛ همایش کوه روی همگانی و خانوادگی در راستای ایجاد نشاط اجتماعی،ترویج فرهنگ ورزش های همگانی و ترغیب شهروندان به امر مهم ورزش کردن برگزار شد.

بنابراین گزارش؛همایش کوه پیمایی همگانی و خانوادگی با رعایت پروتکل هاب بهداشتی توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین برگزار شد، شرکت کنندگان در مسیر قله مردمی به کوهپیمایی پرداختند.

 

پایان پیام.

تصاویر مرتبط