شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۱

علایی مقدم،مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین:به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛علایی مقدم در همایش پیاده روی خانواده که به مناسبت هفته وحدت و تربیت بدنی برگزار شد، افزود: در همایش های پیاده روی گذشته با فراخوان گسترده سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین و سایر متولیان ورزشی؛ همواره شاهد حضور جمعیت بسیار زیاد و استقبال با شور و نشاط بالای شهروندان از این همایش بوده ایم. علایی مقدم بیان کرد: مردم شهر قزوین ورزش دوست و قهرمان پرور هستند، امروز بسیاری از فرزندان کهن شهر مینودری قزوین به نمایندگی از شهرشان پرچم ایران را در عرصه های ورزشی در سطح ملی و فراملی به اهتزار در می آورند. وی در پایان از سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و سایر دستگاه های متولی در برگزاری این همایش قدردانی کرد. پایان پیام.

شهر قزوین پایتخت پیاده روی کشور است

"همایش پیاده روی خانواده" به مناسبت هفته وحدت و تربیت بدنی در قزوین برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛علایی مقدم در همایش پیاده روی خانواده  که به مناسبت هفته وحدت و تربیت بدنی برگزار شد، افزود: در همایش های پیاده روی گذشته با فراخوان گسترده سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین و سایر متولیان ورزشی؛ همواره شاهد حضور جمعیت بسیار زیاد و استقبال با شور و نشاط بالای شهروندان از این همایش بوده ایم.

علایی مقدم بیان کرد: مردم شهر قزوین ورزش دوست و قهرمان پرور هستند، امروز بسیاری از فرزندان کهن شهر مینودری قزوین به نمایندگی از شهرشان پرچم ایران را در عرصه های ورزشی در سطح ملی و فراملی به اهتزار در می آورند.

وی در پایان از سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و سایر دستگاه های متولی در برگزاری این همایش قدردانی کرد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط