دوشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۰

اجرای چهار نمایش خیابانی "اهدای خون، اهدای زندگی" در قزوین

چهار نمایش خیابانی "اهدای خون، اهدای زندگی" با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین در سطح شهر قزوین اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛این نمایش خیابانی در مکان هایی نظیر میدان عدل، جلوی درب اداره کل انتقال خون و سبزه میدان اجرا شد.

بنابراین گزارش؛ ترویج فرهنگ اهداء، تهیه و تأمین خون حیات بخش از اهداف مهم اجرای نمایش خیابانی "اهدای خون، اهدای زندگی" بود.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط