شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۰۹

از سوي شهردار قزوين صورت گرفت؛

انتصاب جانشين رييس ستاد مديريت بحران شهرداري قزوين

از سوي مسعود نصرتي، شهردار قزوين و رئيس ستاد بحران شهرداري، معاون خدمات شهري شهرداري به عنوان جانشين رييس ستاد مديريت بحران شهرداري قزوين منصوب شد..

به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين، مسعود نصرتي، شهردار و رييس ستاد بحران شهرداري قزوين، عبدالعلي دربندي زاده، معاون خدمات شهري شهرداري را به عنوان جانشين خود منصوب كرد.

در متن اين نامه آمده است: به استناد ماده 2 دستورالعمل مديريت عمليات زمستاني بند يک صورتجلسه 22 شهريور 90 ستاد بحران شهرداري قزوين، جنابعالي به عنوان جانشين رييس ستاد بحران شهرداري قزوين منصوب مي شويد.
اميد است با اتكال به خداوند متعال و تجربيات در امور محوله موفق و مويد باشيد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط