پنجشنبه ۱۳۹۳/۱۰/۰۴

در آذر 93 صورت گرفت؛

انعكاس 831 خبر از شهرداري قزوين در رسانه‌ها

خبرگزاري برنا، پايگاه خبري صداي قزوين، روزنامه‌ محلي صبح وطن قزوين، هفته‌نامه حديث، روزنامه رسالت و ضميمه روزنامه سراسري همشهري در انعكاس اخبار در آذر 93 بيشترين همكاري را با مجموعه مديريت شهري قزوين داشتند.

 

با همكاري رسانه‌ها در آذر ماه سال جاري 831 خبر از شهرداري قزوين و سازمان‌هاي وابسته در رسانه‌هاي مكتوب و مجازي در گستره استاني و كشوري انعكاس يافته است.
به گزارش واحد اطلاع‌رساني و ارتباطات رسانه‌اي اداره روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري قزوين؛ در آذر ماه سال جاري 831 خبر، گزارش توليدي و پوششي در رسانه‌هاي مكتوب و مجازي استاني و كشوري انعكاس يافته است كه خبرگزاري برنا  با 18 ، خبرگزاري فارس با 16 و خبرگزاري تسنيم با 13 خبر به ترتيب بيشترين همکاري را در اين مدت با مجموعه شهرداري قزوين و سازمان‌هاي وابسته در انعکاس اخبار و اطلاع رساني از آخرين اقدامات مديريت شهري داشتند.
در اين گزارش آمده است؛ در بين رسانه‌هاي مکتوب و روزنامه محلي روزنامه صبح وطن قزوين با 83 خبر و روزنامه ولايت با 45 خبر بيشترين همکاري را در اطلاع رساني با شهرداري قزوين در همين مدت داشتند.
بر اساس اين گزارش؛ در بين رسانه‌هاي مکتوب محلي هفتهنامه حديث با 10خبر، هفته نامه مينودر با 8 خبر و هفته نامه تابان با 5 خبر بيشترين همکاري را در اطلاع رساني با شهرداري قزوين در همين مدت داشتند.
بر پايه اين گزارش؛ در بين رسانه‌هاي مکتوب سراسري ضميمه روزنامه همشهري با 25خبر،  روزنامه جوان با 11خبر و روزنامه ايران با 6خبر بيشترين همكاري را با اين مجموعه در آذر 93 داشتند.
بر اساس اين گزارش؛ در بين پايگاه‌هاي خبري، پايگاه خبري صداي قزوين با 23خبر و تين نيوز با 12خبر  بيشترين همکاري را با اين مجموعه در همين مدت داشتند.
به گزارش واحد اطلاع‌رساني و ارتباطات رسانه‌اي اداره روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري قزوين؛ در بين رسانه‌هاي مکتوب سراسري روزنامه رسالت با 10خبر، کسب و کار با 5خبر و کار و کارگر با 3 خبر بيشترين همکاري را با اين مجموعه در همين مدت داشتند.
انعکاس 10 هزار و 393 خبر در 9 ماهه اول سال جاري
در اين گزارش آمده است؛ خبرگزاري فارس با 989 خبر، سايت خبري صداي قزوين با 626خبر، خبرگزاري مهر با 290خبر، خبرگزاري ايرنا با 310 خبر، خبرگزاري برنا با 202خبر، خبرگزاري ايلنا با 180خبر، خبرگزاري تسنيم با 125خبر، سايت خبري صبح قزوين با 125خبر، خبرگزاري ايسنا با 77خبر، خبرگزاري شبستان با 57 خبر، سايت خبري تين نيور با 56 خبر،  خبرگزاري موج با 28خبر،باشگاه خبرنگاران با 27خبر، سايت خبري مزايده و مناقصه با 22خبر، خبرگزاري آريا با 23خبر، شاخص نيوز با 21خبر، واحد مرکزي خبر با 18خبر، خبرگزاري ايکنا با 16خبر، سايت خبري الف با 2خبر و ساير رسانه‌هاي مجازي با 224 خبر بيشترين همکاري را با اين مجموعه در 9 ماه اول سال جاري داشتند.      
بر اساس اين گزارش؛ در بين رسانه‌هاي مکتوب سراسري در اين مدت روزنامه رسالت با 92خبر، روزنامه کار و کارگر با 34خبر، روزنامه هدف و اقتصاد با 22خبر، روزنامه کسب و کار با 27خبر، روزنامه سايه تهران با 21خبر، جهان اقتصاد با 13خبر، روزنامه جمهوري اسلامي با 12خبر، دنياي اقتصاد با 11خبر، آفرينش با 9خبر، صبح اقتصاد با 8خبر، کيهان با 4خبر، روزنامه ابتکار با 4خبر، فرهيختگان با 3خبر، ابرار اقتصادي با 2خبر، روزنامه اطلاعات با 2خبر، سياست روز با 2خبر، فناوران با يک خبر، شهروند با يک خبر و اعتماد با يک خبر با مجموعه شهرداري قزوين همکاري داشتند.         
بر اساس اين گزارش؛ همچنين در بين رسانه‌هاي مکتوب سراسري و ضميمه‌هاي آن در اين مدت همچنين ضميمه روزنامه همشهري با 255خبر، ضميمه روزنامه جوان با 153خبر،  ضميمه روزنامه جام جم با 41خبر، ضميمه  روزنامه ايران با 36خبر با مجموعه شهرداري قزوين همکاري داشتند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
در اين گزارش آمده است؛ در بين روزنامه‌هاي مکتوب محلي روزنامه ولايت با 549خبر، صبح وطن قزوين با 450خبر با شهرداري قزوين در پوشش اخبار همکاري داشتند. 
بر اساس اين گزارش؛ در بين هفته‌نامه‌هاي مکتوب محلي هفته‌نامه حديث با 169خبر، هفته‌نامه مينودر با 160خبر، هفته نامه افق آينده با 55خبر، هفته نامه رايحه مهر با 40خبر، هفته نامه تابان با 33خبر، هفته نامه پگاه ميهن با 32خبر با شهرداري قزوين در پوشش اخبار همکاري داشتند.        
در اين گزارش آمده است؛ در بين دوهفته نامه‌هاي مکتوب محلي دو هفته نامه سلوک با 22خبر، دو هفته نامه فروردين امروز با 24خبر، دو هفته نامه تاک قزوين با 15خبر، دو هفته نامه انديشه زلال با 16خبر، دو هفته نامه آواي تات با 11خبر، ماهنامه مينوي خرد با 12خبر، دو هفته نامه مادران و دختران با 7خبر، دو هفته نامه نگاه قزوين با 6 خبر، دو هفته نامه اميد البرز با 5خبر و دو هفته نامه مشکات بصيرت با 4خبر با شهرداري قزوين در پوشش اخبار همکاري داشتند.        
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط