رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین

بیوگرافی محمد درافشانی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

سوابق اجرایی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • سرپرست موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران در استان قزوین از سال 92 تا 96
  • مسئول روابط عمومی کمیته های انقلاب اسلامی استان زنجان از سال 65 تا 70
  • مدیرعامل انتشارات سراج از سال 83
  • مدیر مرکز پژوهش ها و مطالعات مذهبی انتشارات ذکرا از سال 92 تا 95
  • دبیر حزب همبستگی ایران اسلامی در استان قزوین از سال 91 تا 96
  • مدیر اجرایی هفته نامه تابان از سال 81 تا 96
  • دبیر حزب همبستگی ایران اسلامی در استان قزوین از سال 91 تا 96